brightness_7

Roční členský příspěvek - 4000,- korun (září – červen) – možné platit pouze do konce září.

Půlroční členský příspěvek 2000,- korun (září-leden, únor-červen) První část příspěvku musí být zaplacena do konce září (pro období září - leden) a druhou část příspěvku musí být zaplcen do konce února (pro období únor - červen).

Měsíční členský příspěvek 400,- korun - budou moci platit pouze začínající studenti po dobu 2 měsíců (zkušební doba), poté budou vyzváni k uhrazení půlročního příspěvku nebo jednorázové platby za zbývající měsíce a to částkou 400,- korun za jeden měsíc.

Při zaplacení členského příspěvku získáte výhody členů naší školy a můžete se také zúčastnit libovolného počtu tréninku pořádané naší školou.

Třetí cvičící člen rodiny má slevu 50%

Platit je možné hotově na každém tréninku.